Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Olvassuk Szent János evangéliumának elején. Mit is jelent ez? A Szentháromságot szemlélve láthatjuk, hogy az Atya öröktől fogva nemzi a Fiút, azaz, hogy a Szeretet öröktől fogva és folyamatosan akarja a Fiú létét. A zsoltáros ezt így fejezi ki: „Az Úr mondá nékem: én Fiam vagy Te, én ma születek téged!” A „kezdetben”, és a „ma” szó az örök mára, a szeretet el nem múló folyamatosságára irányítja a figyelmünket.

Isten szeretete nem zárul önmagába, hanem kinyílik felénk, emberek felé. Adventben olvastunk Jézus családfáját, ami rámutatott arra, hogy a kezdetektől eltervezte Isten, hogy elküldi közénk egyszülött Fiát. Amikor elérkezett az idők teljessége, az örök és mindenható Isten, önmagát semmivé téve testet öltött, alávetette magát a múlandóság szolgai állapotának és emberré lett.

Jézus születését nem szabad a régmúlt, tőlünk teljesen független eseményeként értelmeznünk! Az ókori egyházatyák merészen fogalmazták meg, miért olyan fontos számunkra Jézus születése: „Az Isten emberré lett, hogy az ember istenné legyen.” Azzal, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát, aki valóságos Isten és valóságos ember is volt egy személyben, megszentelte emberségünket. Mivel az ember nem tudott önerejéből felemelkedni Istenhez, maga az Isten jött közénk, s ezzel lebontott minden válaszfalat, ami szétválasztott minket. Az ember, akinek addig rettegnie kellett Isten haragjától, ettől fogva szemtől szemben találkozhat Istennel Jézus Krisztusban.

Ne felejtsük el, hogy az Atya örök Igéje Jézus Krisztus, akinek akkor leszünk valódi tanítványai, akkor tud bennünk is megszületni ez az örök Ige, ha meghallgatjuk és tettekre váltjuk az ő üzenetét. „Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak … akik Istenből születtek.” Karácsony nem csak Jézus születésnapja lehet, hanem a miénk is. Azzal, hogy megszűnünk az önzésnek, az evilági szűk gondolatoknak, s a Gyermek szelídsége megnyitja szívünket az örök Igének, mi magunk is Isten gyermekeiként újjászülethetünk.

Krisztus születése nem egy múltbeli esemény csupán, hanem a mi életünk záloga is. Ha bennünk gyökeret tud verni az a szeretet, mely az örökből az időbe, a végtelenségből a végesbe, a gazdagságból a szegénységbe képes lépni, mi magunk is életre tudjuk váltani Krisztus üzenetét, ami nem más, mint az örök Ige megszületése bennünk.