Cikkek

Pax et bonum

Augusztus végén, baráti családok szervezésében, kecskeméti, budapesti, székesfehérvári és tatabányai testvérekkel együtt – a tatai hívek közül 20 fő – nyolcnapos zarándokúton vettünk részt Olaszországban. Az út célja elsősorban a ferences szellemiség jobb megismerése, Szent Ferenc (Assisi, LaVerna) és Szent Pio atya (S.Giovanni Rotondo) emlékhelyeinek meglátogatása volt, de utunkon felkerestük [...]

Anselm Grün: Nagyhét

A nagyhéttel megkezdődik Jézus halálának és feltámadásának tulajdonképpeni ünneplése. A Jézus szenvedésére való emlékezést diadalmenettel kezdjük. Ahogy egykor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és ott királyként ünnepelték, úgy indulunk mi is pálmaágakkal a templomba. A körmenettel valljuk meg, ki is ez a Jézus, aki kész végigjárni a kereszt útját. Ő a Messiás, aki [...]

Egy közülünk – kezdeményezés a megszületendő életekért

Az Egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatással kezdődik, ezzel a gondolattal összhangban indult útjára 2012 április 1-én az Egy közülünk európai polgári kezdeményezés, melyen keresztül összesen 1 742 156 európai – ebből 46 490 magyar – állampolgár állt ki a megszületendő életek mellett. A kezdeményezés célja az emberi [...]

Pilátus elítéli Jézust

Megjelent az Apostol nagyböjti száma, melynek vezércikkét itt közöljük. A lap egészét ide kattintva megtekintheti.   Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk, hogy elmélkedjünk a szenvedés titkáról, a bűn következményeiről, Megváltónk jóságos szeretetéről. El kell indulnunk Jézussal Pilátus ítélőszéke elől, hogy majd Húsvét hajnalán a feltámadásra is eljussunk. Induljunk el, és ne [...]

A böjti fegyelemről

Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő szerint e napok a következők: Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri [...]

Szent Balázs ünnepe

Február 3-án, hétfőn, Szent Balázs püspök ünnepe lesz. Tiszteletére reggel fél 8 és este 6 órakor mutatunk be szentmisét, valamint Balázs-áldásban részesítjük a kedves híveket. Élete Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó [...]

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Az Ünnep leírása Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és [...]

Áldott, kegyelemteljes karácsonyt kívánunk!

Az Életet kell befogadnunk Karácsonykor az Életet kell befogadnunk. Nem pusztán valami aktív létezést, hanem az örök Életet a maga legtisztább, minden önzéstől mentes formájában, mely már itt a földön elkezdődhet bennünk, ha hagyjuk, hogy elragadjon minket a Szeretet. Amikor a szívünkbe fogadjuk a Gyermeket, akkor az Életet fogadjuk magunkba. [...]

Emberivé tenni a halált

Halottak napja kapcsán talán aktuális arról a jelenségről beszélni, mely, bár mindenkit utolér, mégis azt tapasztaljuk, hogy egészen különböző módon fogjuk fel. A halálhoz való hozzáállásban még közöttünk, katolikusok között is vannak különbségek. A különbség talán abban gyökerezik, hogy eltávolodtunk emberi mivoltunktól. Száz éve tíz ember közül kilenc otthon halt [...]

A 100 éves Szerafikum épülete

A tóvárosi kapucinus templom alapkövét 1743. máj. 6-án tették le. Az építkezést Kuttner József építőmester és Krumholcz József pallér irányításával kezdték meg. A felépült templom mellett posztómalom/kallómalom állt, melyben posztógyártás folyt.1845 körül szűnt meg. Az épületet később magtárnak használták. 1900-ban felújították s a nagy helyiséget kettéosztva a rendi tanulóifjúság számára [...]