Cikkek

Népzsolozsma-misszió a Hit évében

 A népzsolozsma-misszió kettős célja az, hogy egyfelől a magyarországi és a határokon túli mintegy 3000 római katolikus templom közül minél több templomban elhangozzon magyar nyelven énekelt népzsolozsma, másfelől pedig, hogy ezekben a templomokban, ill. ezek a közösségek énekeljék tovább lehetőségük szerinti rendszerességben az Egyház zsoltározó liturgiáját, a zsolozsmát. Késztetést érzünk [...]

Az Istennek szentelt élet

Az Istennek szentelt élet állapota az egyik a „mélyebben” Istennek szentelt életformák közül, mely a keresztségben gyökerezik, és teljesen átadja magát Istennek. Az Istennek szentelt életben a Krisztus-hívők a Szentlélek indítására vállalják, hogy Krisztust szorosabban követik, önmagukat odaadják a mindenekfölött szeretett Istennek, és törekednek a szeretet tökéletességére Isten országa szolgálatában. [...]

Hol Rómának dobog szíve – részt vettünk Ferenc pápa miséjén

„Itt van Péter” – hirdeti egy első századi felirat az apostol sírja felett a Szent Péter Bazilikában. A hatalmas bazilika – melyet a szegény beteszdai halász sírja fölé emeltek – beszélő köve tanúskodik hitünk oszlopáról, mely a zarándokokat a világ minden tájáról Rómába vonzza, ily módon mélyítve és erősítve hitüket [...]

A dél-tiroli autonómiáról Dr. Eördögh István tanulmánya alapján (I. rész)

Mostanában egyre nagyobb figyelmet kap az autonómia kérdése. Mi magyarok is érintettek vagyunk ebben, hiszen a Székelyföld autonómiája nemcsak a székelység számára lehet fontos ügy, hanem számunkra, anyaországi magyaroknak is. Európában több példa is kiválóan mutatja, hogy az autonómia jó megoldás egy nemzeti kisebbség számára, a fennmaradásra a kulturális valamint [...]

A Szentlélek Krisztus lehelete

Pünkösd napján a Szentlélek eljövetelét, és az Egyház születésnapját ünnepeljük. Érdekes összefüggés, hogy egy ünnepen gondolunk a Szentlélekre és az Egyházra. Talán szorosabban és aktuálisabban függnek össze, mint gondolnánk. A Szentlélek egyrészt valóban az ő hét ajándékával megvilágosító erejű lehet az életünkben, mégis azt kell mondanunk, hogy a Szentlélek nem [...]

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány – Támogassa adója 1%-ával!

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány – Támogassa adója 1%-ával! Az alapítvány célja az ifjúság, így egyházközségünk fiataljai számára keresztény erkölcsre nevelő, a hitbeli tudás gyarapítását segítő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása, ministránsok, hittanosok táboroztatása, kirándulások, zarándoklatok és egyéb programok kivitelezése. Kérjük, ezen célok megvalósítása érdekében, lehetőségeikhez képest támogassanak bennünket! Közvetlen [...]

A megújult szkóla a 9 órai szentmisén énekel vasárnap

Egyházunkban reneszánszát élik a templomi kórusok. Ezeknek a karoknak hagyományosan “szkóla” (schola) a neve. Egyre több, fiatalokból álló énekkar alakul, melyek arra hivatottak, hogy az Egyház által meghatározott énekeket, általában gregorián tételeket szólaltassanak meg a szentmisén. Akár a ministránsok, ők is szolgálatot végeznek a liturgiákon, szentmiséken. Ilyen megfontolásból jött létre [...]

Énekes vesperás (esti dicséret): Vasárnaponként 17:30-kor

„Az alkonyat órájában hangzik fel valamennyi imaóra közül a legfontosabb, mely a reggeli szentmisével együtt évszázadokon át minden templom mindennapi liturgikus életének elhagyhatatlan eleme volt: a Vesperás (magyaros nevén Vecsernye). Ez szerkezetében a Laudessel (a reggeli imaórával) egyezik, tartalmában pedig hálát ad Istennek egész megváltó művéért, a szentmiseáldozatért, a világ, [...]

A ragyogó pápa

Szent Benedek az európai kultúra megmentője volt, s pont ezért vette fel Joseph Ratzinger a XVI. Benedek nevet. Európa és a világ nem csak az Egyháztól akar elszakadni, hanem az alapvető emberi értékektől is. Az elszakadás táptalaja az a kulturális válság, mely Szent Benedek korában is lezajlott, és melyet pont az [...]