Hírek

Albert atya ezüstmiséje Vértestolnán

„Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén”….. A Hozsannás könyv 232.sz énekének kezdő sorai azok, amelyek kedves barátom gondolataiban megfogalmazódnak, mikor arra kérem, segítsen Albert atya Ezüstmiséjéről szóló cikk megírásában. Sajnálatos módón nem jutunk ennél tovább, viszont a határidő sürget és kell egy jó, de kicsit más írás [...]

Tatára látogatott a „Meg nem született gyermekek” szobra

Ebben a hónapban Tatára látogatott a „Meg nem született gyermekek” szobra, miután a Házas Hétvége egyik programjának résztvevői Makón láthatták azt. De miért fontos egy ilyen szobor? Miért jó, ha sokan látják? Hogyan lesz a kő és üveg a lelket terheitől megszabadító alkotás? A szlovák művész, Martin Hudacek “Meg nem [...]

Október a Szűzanya hónapja

Októberben ismét az esti szentmisékre vendég atyákat hívtunk, akik tanúságot tesznek Máriához fűződő kapcsolatukról és megosztják gondolataikat Máriáról. Minden hétköznapi szentmise októberben 18.00 órakor kezdődik, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Imádkozzunk az atyákért! Október 1. Hétfő Kapui Jenő (Moson) – homília_10.01             Október 2. Kedd Varga Gábor [...]

Baji Assis Szent Ferenc templom búcsúja

„Uram, tégy engem békéd eszközévé!” Baji Assis Szent Ferenc templom búcsúja!   Kovács Csaba Albert tatai esperes plébános atya celebrálta október 7-én a baji Assisi Szent Ferenc plébánia templom búcsúszentmiséjét. A hagyományok szerint Szent Ferenc ünnepét követő vasárnap megtartott templombúcsúra sok távolba szakadt, baji gyökerekkel rendelkező hívő és érkezett. Albert [...]

Albert atya ezüstmiséje Bajon

„…legyen nekem a te igéd szerint.” Albert atya harmadik éve lelkipásztora a Baji híveknek. De papként az úr szolgálatát immáron 25 esztendeje látja el. 25 év egy emberöltő, melyet Albert atya az Isteni szeretet szolgálatában töltött, soha el nem feledve, hogy a papi hivatás életforma, mely csak az elhivatott, teljes [...]

Albert atya ezüstmiséje Tatán

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Mariann édesanya, Rokonok, Vendégek, Barátok! Szeretett Testvéreim Krisztusban! Kedves Főtisztelendő Albert ezüstmisés Atya! Ezüstmisés hálaadásra, eucharisztikus ünneplésre jöttünk össze, hogy az ünnepelttel együtt hálát mondjunk Istennek a 25 éven át tartó papi életért. Egyben nem feledkezünk meg köszönetet mondani mindazokért és mindazoknak, akik bármilyen formában részesei lehettek [...]

„… Egyszülött Fiát adta oda …”

Szeptember 14-én a keresztet ünnepeljük! Azt a keresztet amellyel „úton-útfélen” találkozunk. Ott van az életünk minden állomásán. A keresztelésünktől a sírba tételünkig végig kíséri földi utunkat. Hisz ott van oly sok helyen, a templomtornyon, némely régi épület homlokzatán, az útszélen, ékszereinken, a szobánk falán. S a temetőben, a kereszt sűrű erdejével találkozhatunk.  De mi is ez [...]

Balázs atya újmiséje Vértestolnán

Ferences ifjúsági „alapozó kurzus” indul

„Add, hogy megismerjelek téged Uram, úgy, hogy mindent szent és igaz akaratod szerint végezzek.” Ferences ifjúsági „alapozó kurzus” indul Szeretettel várjuk és hívjuk egy 2018 őszétől formálódó új közösségbe azokat a 13-23 év közötti katolikus fiatalokat, akik szívesen megismerkednének a ferences lelkiséggel és a világi ferences életformával, vagy már a [...]

„Mikor beesteledett, tanítványai lementek a tóra.” Jn 6.16

Ministráns csapatunk Szent István másnapjának délelőttjén indult el Bajról, és ha nem is este, de már délután volt, mire leértünk a Balaton-partra és csobbanhattunk egyet. A fürdést követően a nagyok készültek játékokkal: az egyik faház „szabaduló szobává” változott, később pedig kincskeresés várt a kicsikre és nagyokra. Előkerültek a petanque készletek, [...]