Hírek

Október a Szűzanyával

Októberben újra elindult hagyományos programsorozatunk az “Október a Szűzanyával”, mely során a hónap hétköznapjain, az este 18 órakor kezdődő szentmisék homíliáiban papok, szerzetesek beszélnek Máriáról, Mária és Jézus kapcsolatáról.  Az atyák beleegyezésével készült felvételeket közzétesszük.  Imádkozzunk, hogy a hónap során mindannyian közelebb kerüljünk égi édesanyákhoz, Máriához és általa Szent Fiához, Jézus [...]

A baji Assis Szent Ferenc templom búcsú ünnepe!

Október 8-án, a Magyarok Nagyasszonyának ünnepével együtt ünnepelték a baji hívek templomuk búcsújának ünnepét. Az Assisi (Serafi) Szent Ferenc tiszteletére felszentelt templomban, Váradi Kristóf atya, Varga Ferenc volt baji esperesplébános atyáért, és a baji hívekért ajánlotta fel templomunk főünnepén, a legszentebb áldozatot. A település helyi hagyományinak megfelelően nem csak az [...]

„Élj vidám, szerény életet”

Minden évben október elején a bajiak készülődnek a település templomának búcsújára. Rendezik a portáikat, az utcákat. Megszépül a falu. De vajon mindannyian tudjuk, hogy miért éppen ekkor van ez az egész települést megmozgató ünnep? Mindenki tudja, hogy mit is ünneplünk? Sajnos a mai világban már sokszor nem is érdekli az [...]

Az égbe mutató jel!

 A kereszt a Szent Írásban, már az Ószövetségben is úgy mutatkozik meg, mint oltalmazó jel, amelyet Istentől kapott jelként hordoznak a bűnt elutasító emberek. A Szent Kereszt előtti hódolatunkat azért tesszük meg, mert a keresztfán nyilvánult ki Urunk végtelen szeretete, amellyel a rosszat legyőzte. Jézus, a megtérni és engesztelni akaró [...]

JÉZUS HÍV!

Ifjúsági Találkozó 2017. szeptember 9-én került megrendezésre az idei „ITT” (Ifjúsági Találkozó Tata)”, melynek idén a Baji Egyházközség adott otthont. A találkozóra érkezett fiatalok és akik fiatalnak érzik magukat egy szép együtt töltött napon túl igazi közösségre leltek. Minden együtt megélt élmény a kommunikáción alapszik. De a mai világban a [...]

„És ad esőt a magra, mellyel a földet beveted”

Baji Egyházközség hívei, szeptember 3-án, vasárnap délután három órakor, a borús idő ellenére hálaadó litániára gyűltek össze a Szent András-dűlői Mária szobornál. Mint ahogy már az ősegyházban is hálát adtak az Úrnak a megtermett javakért, úgy a mai világban is fontos, hogy megköszönjük Urunk közbenjárását a jó termésért. Minden esztendőben megismétlődik [...]

Gyógyító lelkigyakorlat

Augusztus 31-én, csütörtökön előadással, majd szentmisével zárult a tíz héten át tartó Gyógyító lelkigyakorlat. Többek között olyan belső sérülésekről és azok gyógyításáról volt szó, amit pl. a félelem, az önvád , a szeretethiány vagy éppen a torz istenkép okozhat bennünk. Beszéltünk arról is, hogy minden belső gyógyulás forrása Isten szeretete. [...]

Búcsú Agostyánban

Kulturális örökségünk megőrzése elengedhetetlen Megújult az agostyáni templom Örömmel számolhatunk be arról, hogy a  2012-ben elvégzett belső felújítás után a tavalyi és az idei esztendőben az agostyáni templom külső felújításában, illetve a templomkert környezetének rendezésében is jelentős eredményeket sikerült elérni. A templom rossz állapotú teteje már több helyen beázott, ami veszélyeztette a templom [...]

Közös utat járva, Közösséget építünk!

A négy testvéregyházközség (Agostyán, Baj, Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében jótékonysági céllal farsangi bált tartottunk február 25-én. A jótékonysági bál kitűzött céljaként a Vértestolnai plébánia felújításának megvalósítása (a négy egyházközség közös céljaira) lett meghatározva. Minisztériumi pályázatok, a Győri Egyházmegye támogatása és a bálon összegyűlt összeg lehetőséget biztosított a plébánia épületének tetőhéjazatának cseréjére. A nyár [...]

JÉZUS HÍV!

Ifjúsági Találkozó 2017. szeptember 9-én rendezik meg a következő ITT-t (Ifjúsági Találkozó Tata)”, melynek idén a Baji Egyházközség ad otthont. A találkozó programjai ez alkalommal az Isteni, és emberi kommunikáció köré szövődnek majd. A mai világban a kommunikáció az emberek között jelentősen megváltozott. De ez az Istennel történő kapcsolatártás hogyan, és [...]