Hírek

Az áldozat útját járva!

Immáron egy évtized is eltelt, hogy a Baji Látó hegyen felszentelésre kerültek a Geistagi keresztút stációi. Azóta minden esztendőben a Virágvasárnap délutánján a baji hívek együtt járják végig Jézus kínszenvedéseinek állomásait. A nehéz hegyi terep alkalmat ad arra, hogy minden résztvevő közelebb érezze magához Krisztusnak, az ítélethozataltól a koponyák hegyéig [...]

Nagyheti szertartásrend 2019

Nagyheti szertartásrend Agostyán: Nagycsütörtök        16:00Nagypéntek             17:00Nagyszombat          17:00Húsvétvasárnap     11:30 Baj: Nagycsütörtök       18:00Nagypéntek            18:00 – Keresztút 19:30Nagyszombat         20:00Húsvétvasárnap    10:00 Tata: Nagyhétfő 7:30 Nagykedd 7:30 Nagyszerda 7:30Nagycsütörtök – 7:30 [...]

Nagyböjti lelkigyakorlat április 8-12.

Húsvét ünnepére készülve nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban április 8-12-én. A szentmisék este 18 órakor kezdődnek. A szentmise után lehetőség lesz az atyákkal és a nővérrel találkozni, beszélgetni. Készüljünk együtt a feltámadás ünnepére! A beszélgetések témái: Április 8-án a téma: Mindszenty József hercegprímás élete, a kezdtek, Déri Péter atya az ő [...]

Gábriel arkangyal ünnepe

Gábriel arkangyal ünnepén, vasárnap este Milán atya, a tatai helyőrség tábori lelkésze tartotta a szentmisét, Albert atya koncelebrálásával. Milán atya prédikációjában kifejtette, hogy Gábriel arkangyal a híradósoknak is védőszentje, így a megszokott templomi közösség mellett nagyobb számú egyenruhás katona is részt vett a szentmisén. Ahogy örömmel hallottuk, ez egy újabb kezdeményezés plébániánk életének színesítésére, [...]

Tihanyi lelkigyakorlat

Március 14-16 . között az egyházközség szervezésében lelkigyakorlaton vettünk részt Tihanyban, a bencés apátságban. Nemcsak előadásokat hallgattunk, de részt vehettünk a szerzetesek reggeli, déli és esti közös zsolozsmáin is. Már ez önmagában egy különleges élmény volt.Az egyik előadást Nyiredi Maurus szerzetes atya tartotta az Eucharisztiáról. Maurus atyát az idősebbek jól ismerték, János [...]

Hamvazószerda 2019

Lelkigyakorlat

2017 februárjában indította el Albert atya azt a lelkigyakorlat sorozatot, aminek február 27- én, csütörtökön ért véget a 9. része. Ez egy 31 hetes lelkigyakorlat volt. Már a címe is felkeltheti a figyelmünket : “A Szentlélekkel járni egész éven át.” Minden résztvevő nevében köszönjük ezt az itthoni lehetőséget és már várjuk a következő lelkigyakorlatot, [...]

Liturgikus ruhák megáldása Vértestolnán

„Fönségébe és méltóságába öltözöl, a fény, mint köntös, úgy fog körül” (Zsolt 104,1) „Mindenható örök Isten, te választott népeddé tettél minket és Fiadnak, Jézus Krisztusnak vérével új szövetséget kötöttél velünk. A keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket. Igéddel és Eucharisztiáddal táplálsz. Elküldöd Szentlelkedet, hogy hitünket erősítse, és imáinkban segítségünkre legyen. E Szentlélek [...]

Házasság Hete 2019

Randevú egy életen át Ez a szlogen fémjelezte idén a Házasság Hete programsorozatot hazánkban. Idén második alkalommal a templomi közösség is bekapcsolódott a programokba. Albert atya szervezésében a hét minden napján más-más atya misézett, majd tartott hosszabb-rövidebb előadást a házasság szentségéhez kapcsolódó témákban. A „helyi” Házasság hetét Pápai Lajos püspök [...]

Megalakult az Eucharisztikus Élet Mozgalom helyi közössége

A Tatai Szent Imre Plébánia 2019. január hónapban csatlakozott az Eucharisztikus Élet Mozgalomhoz. A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett, és Erdő Péter bíboros úr támogatását is élvező Eucharisztikus Élet Mozgalom (EÉM) azért született, hogy felmutassa, miként kapcsolódnak egy vérkeringésbe mindazok, akik elköteleződnek arra, hogy az eucharisztikus életet magukban elmélyítsék, mert meggyőződésük, [...]