Hírek

Húsvét Tatán 2019

Az idei év Nagypénteke más volt, mint a többi, hiszen első alkalommal rendeztük meg a Szent Imre és a Szent Kereszt plébánia szervezésében a közös városi keresztutat, amely 20.00 órakor a kapucinus plébániától indult, a Szent Kereszt plébániát érintve a Kálváriára. Nagyon kedvező volt az időjárás, amiért hálát is adtunk [...]

Jeremiás siralmai

Hosszú évek hagyományát követve, az idei évben is az énekkar énekltea szent háromnapon Jeremiás siralmait mindannyiunk örömére, hozzá-járulva lelki készülődésünkhöz. Köszönjük! -fj-

Húsvét Bajon 2019

hdr

„KÜLDETÉSÜNK, HOGY KRISZTUST HORDOZZUK”

Nagypénteken Krisztus kereszthalálára, és a Golgotára vezető kínok útjára emlékezik Egyházunk. A nap folyamán a kereplős fiuk szorgalmasan emlékeztették a község híveit, hogy ne feledkezzenek meg imáikról. A templomi szertartást követően este fél nyolctól került sor a Geistagi (látó hegyi) „éjszakai” keresztútra. Az Egyházközség már sok év óta minden Nagypéntek [...]

Az áldozat útját járva!

Immáron egy évtized is eltelt, hogy a Baji Látó hegyen felszentelésre kerültek a Geistagi keresztút stációi. Azóta minden esztendőben a Virágvasárnap délutánján a baji hívek együtt járják végig Jézus kínszenvedéseinek állomásait. A nehéz hegyi terep alkalmat ad arra, hogy minden résztvevő közelebb érezze magához Krisztusnak, az ítélethozataltól a koponyák hegyéig [...]

Nagyheti szertartásrend 2019

Nagyheti szertartásrend Agostyán: Nagycsütörtök        16:00Nagypéntek             17:00Nagyszombat          17:00Húsvétvasárnap     11:30 Baj: Nagycsütörtök       18:00Nagypéntek            18:00 – Keresztút 19:30Nagyszombat         20:00Húsvétvasárnap    10:00 Tata: Nagyhétfő 7:30 Nagykedd 7:30 Nagyszerda 7:30Nagycsütörtök – 7:30 [...]

Nagyböjti lelkigyakorlat április 8-12.

Húsvét ünnepére készülve nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban április 8-12-én. A szentmisék este 18 órakor kezdődnek. A szentmise után lehetőség lesz az atyákkal és a nővérrel találkozni, beszélgetni. Készüljünk együtt a feltámadás ünnepére! A beszélgetések témái: Április 8-án a téma: Mindszenty József hercegprímás élete, a kezdtek, Déri Péter atya az ő [...]

Gábriel arkangyal ünnepe

Gábriel arkangyal ünnepén, vasárnap este Milán atya, a tatai helyőrség tábori lelkésze tartotta a szentmisét, Albert atya koncelebrálásával. Milán atya prédikációjában kifejtette, hogy Gábriel arkangyal a híradósoknak is védőszentje, így a megszokott templomi közösség mellett nagyobb számú egyenruhás katona is részt vett a szentmisén. Ahogy örömmel hallottuk, ez egy újabb kezdeményezés plébániánk életének színesítésére, [...]

Tihanyi lelkigyakorlat

Március 14-16 . között az egyházközség szervezésében lelkigyakorlaton vettünk részt Tihanyban, a bencés apátságban. Nemcsak előadásokat hallgattunk, de részt vehettünk a szerzetesek reggeli, déli és esti közös zsolozsmáin is. Már ez önmagában egy különleges élmény volt.Az egyik előadást Nyiredi Maurus szerzetes atya tartotta az Eucharisztiáról. Maurus atyát az idősebbek jól ismerték, János [...]

Hamvazószerda 2019