Hírek

Apor ünnepség Győrben

Boldog Apor Vilmos püspökünket ünnepeljük május 23-án, csütörtökön a Kapucinus templomban a reggel fél 8 órakor kezdődő ünnepi szentmisében, majd részt veszünk a győri Bazilikában az ünnepi, főpapi szentmisén. Ugyanezen a napon, május 23-án, csütörtökön délután 5 órakor ugyancsak mártír főpásztorunkra emlékezünk a vértestolnai templomban, pártfogását kérve egyházközségeinkért.

Gyászmise Virágh János atyáért

Május 21-én,  kedden, a reggel fél 8 órakor kezdődő ünnepélyes gyászmisében emlékezünk meg Virágh János kapucinus atyáról, közösségünk néhai plébánosáról, halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmisén részt vesznek János atya családtagjai, valamint a Kapucinus rend képviselői. Az imádságos megemlékezést kapcsán imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint egyházközségeink pap- és [...]

Hittanos tábor Bakonykoppányban

Egyházközségünk ebben az esztendőben Bakonykoppányban szervezi meg a hittanos gyermekek hagyományos táborát. 9 éves kortól lehet jelentkezni a táborba. Az időpont: 2013.július 7-13. Szeretettel várjuk a jelentkezést a plébánia irodájában, illetve a sekrestyében. A tervezett programokból: 2013. július 7. vasárnap: Érkezés Bakonykoppányba, táborhely elfoglalása; tábortűz 2013. július 8. hétfő: Strandolás a [...]

A II. világháború vértestolnai áldozataira emlékeztünk

II. világháborús hősökre, valamint a háború helyi civil áldozataira emlékeztünk Vértestolnán. A megemlékező szentmisét követően a templom falán elhelyezett emléktáblánál imádkoztunk a hősi halottakért és a békéért. A megemlékezést követően a helybéli hívek mécsest gyújtottak és elhelyezték a kegyelet virágait az emléktáblánál.A faluban elesett nagyszámú német katona emlékét őrző temetői [...]

Az agostyáni hősi halottakra emlékeztünk

Május 12-én, -néhány nappal a II. világháború befejezésének évfordulója után- Agostyánban szentmisén emlékezetek a két világháború agostyáni áldozataira. Gábor atya prédikációjában emlékezett a Don kanyarban hősi halált halt és a második világháborúban elesett áldozatokra, mivel az alkalom egybeesett “Urunk mennybemenetelének” ünnepével, párhuzamot állított a feltámadt Jézus és a hősi halált [...]

Örömhír: új szerzetesi hivatás egyházközségünkből

Egyházközségünk fiatal híve, Németh Noémi, húsz éves orvostanhallgató, megkezdte szerzetesi jelöltségét és noviciátusi felkészülését a Szatmári Irgalmas Nővérek esztergomi rendházában. Kísérjük őt imádságunkkal, és hivatásáért adjunk hálát az Istennek.

Pünkösd: templomunk szentségimádási napja

Pünkösd ünnepén a szokásos rend szerint lesznek a vasárnapi szentmisék: 7.30; 9.00; 10.15; 18.00. A negyed 11-es szentmisén templomunk énekkara Guonod: Missa Brevis-t énekli. Ugyanakkor Pünkösdvasárnap templomunk szentségimádási napja is. A nagymisét követően lehetőség nyílik az adorációra a következő csoportok elmélkedéseinek segítségével: 12.00-13.00 rózsafüzér társulat 13.00-14.00 képviselő-testület 14.00-15.00 máltai csoport [...]

A Református Gimnázium katolikus tanárainak és diákjainak miséje

Hagyományosan áldozócsütörtökön került sor a tatai Református Gimnázium katolikus diákjainak és tanárainak szentmiséjére, ahol az imádságokban megemlékeztek az éppen érettégiző végzősökről. A liturgián a tanulókból álló ifjúsági ének-és zenekar is közreműködtek. A szentmise után a katolikus pedaógusok és diákok – bekapcsolódva a gimnázium csendes napjának programjaiba – Balczó András tanúságtételét [...]

Bujáki zarándokok látogatták meg templomunkat

Marti József plébános vezetésével mintegy százharminc zarándok érkezett templomunkba a nógrádi Buják községből, akik előbb egy rövid templom- és kolostor ismertetést hallgattak meg, majd ünnepi szentmisét mutatott be Marti József atya. A Kapucinus Múzeumban tett látogatást követően a Tóváros és Tata más nevezetességeit is megtekintették egy séta keretében.

Májusban minden este fél 7-kor a lorettói litániát énekeljük

Májusi litánia Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A “litánia” kifejezés a görög “litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: a szándék [...]