Hírek

“Jócselekedettel igazolni a hitet!” – vendégünk volt Kozma Imre atya

A tatai plébániák és környékbeli települések hívei, lelkipásztorai tartottak lelki napot a közelmúltban A Hit Éve kapcsán, ahol a meghívott vendég Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt. A lelki programok, elmélkedések középpontjában az a szent páli gondolat állt, miszerint a “hit tettek nélkül holt dolog”. Kozma atya szerint különösen is [...]

Úrnapja Agostyánban

Úrnapja Vértestolnán

Elsőáldozás Tatán

Úrnapja előestéjén került sor a Kapucinus templomban a gyermekek elsőáldozására.

Úrnapja

A Tatai Esperesi Kerület közös lelki programja a Hit Évében

Tatai Kapucinus Templom  2013. június 9. Vasárnap   17:00 rózsafüzér 17:30 vesperás 18:00 ünnepi szentmise (Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke)   A szentmisén a Tatai Esperesi Kerület lelkipásztorai koncelebrálnak; az ünnepi szónok Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke lesz.  A szentmise előtt lesz gyónási lehetőség! Szeretettel várjuk [...]

Elsőáldozás Vértestolnán

Szentháromság vasárnapján öt vértestolnai gyermek találkozott először a szentségi Jézussal a szentáldozásban. Kísérjük imádságainkkal az elsőáldozó gyermekeket, hogy egész életükben erőt merítsenek az Eucharisztiából!

Német nyelvű szentmise Agostyánban

Május 26-án német nyelvű szentmisét mutatott be Dr. Karaffa János atya az agostyáni templomban. Az ünnepi szentmisén megemlékeztek a svábok kitelepítéséről is.

Zarándoklat Csíksomlyóra – képes beszámoló

Többéves hagyomány folytatásaként ebben az esztendőben is részt vett egyházközségünk ötven tagja egy autóbuszos zarándoklaton a csíksomlyói pünkösdi ünnepi szentmisén, s a hozzá kapcsolódó programokon. Az út szervezője ebben az évben is Tremmel József egyházközségi képviselő, és felesége, Láng Éva voltak.

Apor ünnepség Győrben

Boldog Apor Vilmos püspökünket ünnepeljük május 23-án, csütörtökön a Kapucinus templomban a reggel fél 8 órakor kezdődő ünnepi szentmisében, majd részt veszünk a győri Bazilikában az ünnepi, főpapi szentmisén. Ugyanezen a napon, május 23-án, csütörtökön délután 5 órakor ugyancsak mártír főpásztorunkra emlékezünk a vértestolnai templomban, pártfogását kérve egyházközségeinkért.