Hírek

Örömhír: új szerzetesi hivatás egyházközségünkből

Egyházközségünk fiatal híve, Németh Noémi, húsz éves orvostanhallgató, megkezdte szerzetesi jelöltségét és noviciátusi felkészülését a Szatmári Irgalmas Nővérek esztergomi rendházában. Kísérjük őt imádságunkkal, és hivatásáért adjunk hálát az Istennek.

Pünkösd: templomunk szentségimádási napja

Pünkösd ünnepén a szokásos rend szerint lesznek a vasárnapi szentmisék: 7.30; 9.00; 10.15; 18.00. A negyed 11-es szentmisén templomunk énekkara Guonod: Missa Brevis-t énekli. Ugyanakkor Pünkösdvasárnap templomunk szentségimádási napja is. A nagymisét követően lehetőség nyílik az adorációra a következő csoportok elmélkedéseinek segítségével: 12.00-13.00 rózsafüzér társulat 13.00-14.00 képviselő-testület 14.00-15.00 máltai csoport [...]

A Református Gimnázium katolikus tanárainak és diákjainak miséje

Hagyományosan áldozócsütörtökön került sor a tatai Református Gimnázium katolikus diákjainak és tanárainak szentmiséjére, ahol az imádságokban megemlékeztek az éppen érettégiző végzősökről. A liturgián a tanulókból álló ifjúsági ének-és zenekar is közreműködtek. A szentmise után a katolikus pedaógusok és diákok – bekapcsolódva a gimnázium csendes napjának programjaiba – Balczó András tanúságtételét [...]

Bujáki zarándokok látogatták meg templomunkat

Marti József plébános vezetésével mintegy százharminc zarándok érkezett templomunkba a nógrádi Buják községből, akik előbb egy rövid templom- és kolostor ismertetést hallgattak meg, majd ünnepi szentmisét mutatott be Marti József atya. A Kapucinus Múzeumban tett látogatást követően a Tóváros és Tata más nevezetességeit is megtekintették egy séta keretében.

Májusban minden este fél 7-kor a lorettói litániát énekeljük

Májusi litánia Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A “litánia” kifejezés a görög “litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: a szándék [...]

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány – Támogassa adója 1%-ával!

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány – Támogassa adója 1%-ával! Az alapítvány célja az ifjúság, így egyházközségünk fiataljai számára keresztény erkölcsre nevelő, a hitbeli tudás gyarapítását segítő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása, ministránsok, hittanosok táboroztatása, kirándulások, zarándoklatok és egyéb programok kivitelezése. Kérjük, ezen célok megvalósítása érdekében, lehetőségeikhez képest támogassanak bennünket! Közvetlen [...]

A megújult szkóla a 9 órai szentmisén énekel vasárnap

Egyházunkban reneszánszát élik a templomi kórusok. Ezeknek a karoknak hagyományosan “szkóla” (schola) a neve. Egyre több, fiatalokból álló énekkar alakul, melyek arra hivatottak, hogy az Egyház által meghatározott énekeket, általában gregorián tételeket szólaltassanak meg a szentmisén. Akár a ministránsok, ők is szolgálatot végeznek a liturgiákon, szentmiséken. Ilyen megfontolásból jött létre [...]