Események

Előadás a közösségi teremben

Március 12-én, szerdán az esti szentmise előtt vesperást imádkozunk, a szentmise végén a nagyböjti litániát énekeljük, utána pedig a közelgő nemzeti ünnepünk kapcsán hallgathatunk meg egy előadást a lesz a közösségi teremben.

Betegek világnapja

Előre jelezzük, hogy a betegek világnapján, február 11-én, kedden szolgáltatjuk ki a betegek szentségét a 18 órakor kezdődő szentmise keretében mindazok számára, akik ezt kérik – az ismert feltételek mellett. Kérjük, hogy akik maguk, vagy szeretteik számára szeretnék kérni a betegek kenetét ezen alkalommal, azok ezt a szándékukat mielőbb jelezni [...]

Egész napos szentségimádás

Február 6-án, első csütörtök lévén egész napos szentségimádást tartunk; a reggeli szentmise után szentségkitétel, a nap folyamán egyéni adorációs lehetőség, majd 18 órakor közös ima és szentségi áldás lesz.

Ökumenikus imahét megnyitása

Január 19-én, vasárnap templomunkban kezdődik a keresztények egységért végzett imahét. 17 órakor ökumenikus istentiszteletre kerül sor, amelyen Dr. Szabó Elődné református lelkipásztor hirdet igét. Az imahét további programja a kihelyezett plakáton olvasható.

Megemlékezés a doni hősökről

Január 12-én, az este 6 órai szentmisében emlékezünk meg a doni hősökről, majd fáklyákkal átvonulunk az emlékműhöz, ahol folytatódik az ünnepi megemlékezés.

Szentmise Patonyi Rudolf atyáért

Január 10-én, este 6 órakor Patonyi Rudolf kapucinus atya lelki üdvéért ajánljuk föl a szentmisét, melyet Zilai Géza kanonok úr mutat be.

Vízkereszt

Január 6-án, hétfőn lesz Urunk megjelenésének, azaz Vízkeresztnek a főünnepe. Reggel fél 8 és este 6 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Az este fél 6-kor énekes zsolozsmát imádkozunk.

Munkás Szent József ünnepe

Május elsején, csütörtökön Munkás Szent József ünnepe lesz; tiszteletére reggel fél 8 és este 6 órakor mutatunk be szentmisét. Ugyanakkor május elseje a hónap első csütörtöke is, ezért egész napos szentségimádást tartunk. Az esti szentmise előtt lesz a közös ima és a szentségi áldás.

Májusi litánia

Zsolozsma