Hol Rómának dobog szíve – részt vettünk Ferenc pápa miséjén

„Itt van Péter” – hirdeti egy első századi felirat az apostol sírja felett a Szent Péter Bazilikában. A hatalmas bazilika – melyet a szegény beteszdai halász sírja fölé emeltek – beszélő köve tanúskodik hitünk oszlopáról, mely a zarándokokat a világ minden tájáról Rómába vonzza, ily módon mélyítve és erősítve hitüket és szeretetüket Krisztusban és az Ő földi helytartójában.

Hosszú az út Rómáig. De minden zarándok Pál apostol szavaival indulhat útnak: „Rómát látnom kell” (ApCsel 19,21) Péter és Pál neve a városban összeforrt. Bátran mondhatjuk, ők ketten alapították a római egyházat. A korai keresztények is így emlékeztek rájuk. Eusebios Historiája arról tudósít, hogy egy 2. század végén élt, Caius nevű római pap azt írja Proclusnak, a kis-ázsiai apologétának, hogy meg tudja mutatni az apostolok ereklyéit, hiszen mind fölé templomot emeltek.

Rómában számos hely tanúskodik nemcsak az apostolokról, de Krisztus életéről, haláláról és fepápai miseltámadásáról is. A zarándok joggal érezheti, hogy visszatért a forráshoz, és mondhatja, mit Hieronymus „Roma facta Hierosolima!” azaz „Róma Jeruzsálem lett!” Ez a zarándok Róma, mely tükre és jele a jövő városának, ahova mindannyian tartunk – Ábrahám és az ősatyák, az apostolok, a mártírok elévülhetetlen érdemeikkel, és minden idők szentjei. Ezt a Rómát keresik a zarándokok évezredek óta.

Ez nem csak Romulus és Remus városa, hanem Péteré és Pálé, nem csak a császároké és isteneiké, hanem a mártíroké és minden szenté, akik hitben és hűségben Krisztushoz, az úton a mennyei Jeruzsálembe vezetnek. Túl az emlékműveken, múzeumokon és palotákon a zarándokok célja ennek a bensőséges térnek, az élet értelmének, az üdvtörténetnek, az Egyház közösségének az újrafelfedezése. Ahogy XII. Piusz pápa mondja: Róma egy világ, egyedi és összehasonlíthatatlan (…) középpontja az Egyház, hol Krisztus kegyelmével találkozunk.

A megtett út és az eltöltött idő hol adott volna nagyobb lehetőséget arra, hogy szemléljük az örök és a múlandó, az Isten és az ember által alakított történelem közti különbséget, hogy Szent Péter terén a pápa által celebrált szentmisén megéljük hitünk csodáját, mely megteremti az egységet közöttünk.

Bízunk benne, hogy az örök városban – ahol egyházközségünk tagjai öt napos zarándoklaton vettek részt – megerősödött hitünk és hűségünk Krisztus és Egyháza iránt. Isten segítsen, hogy hétköznapjainkban érezzük és megőrizzük lelki feltöltődésünk gyümölcseit!

IMG_1176 IMG_1196 IMG_1078 IMG_1091 IMG_1129 IMG_1173

Related Posts