Köszönet Horváth József atyának

Szomorúan vettük tudomásul, hogy Horváth József őrnagy, tatai helyőrségi lelkész folyó év augusztus közepétől a kaposvári laktanyában folytatja tábori lelkészi szolgálatát. József atya 12 éven segítette a kapucinus templom és a hozzá tartozó egyházközségek híveinek lelki szolgálatát. A Porciunkula búcsú estéjén, a kolostor belső udvarában bensőséges ünnepség keretében köszöntük meg több mint egy évtizedes, áldozatos szolgálatát. Harmath József világi elnök köszöntő szavai után, Michl József és Harmados Oszkár vértestolnai polgármesterek búcsúztak el József atyától. Gábor atya nem csak a szeretetteljes, áldozatkész paptestvértől, hanem a személyes jóbaráttól köszönt el.

József atya elköszönő gondolataiban Szent Pál apostolt idézte, „állhatatosan tartsatok ki a hitben!” Ezt követően kötetlen beszélgetés, agapé vette kezdetét a kolostor udvarában.

Isten áldását kérjük Horváth József őrnagy, tábori lelkész további szolgálatára!

IMG_7459 IMG_7424 IMG_7427 IMG_7428 IMG_7429 IMG_7430 IMG_7431 IMG_7433 IMG_7435 IMG_7436 másolata IMG_7436 IMG_7437 IMG_7438 IMG_7439 IMG_7440 IMG_7441 IMG_7442 IMG_7445 IMG_7452 IMG_7454 IMG_7455 IMG_7456 IMG_7457 IMG_7458