Nagycsütörtök

Nagycsütörtök az Egyház számára a hálaadás napja: köszönetet mondunk Jézusnak nagy ajándékáért az Oltáriszentségért. Ezen a napon reggel Jeremiás siralmait énekeltük, majd az ünnepi vesperás eléneklése után a szentmisében a “lábmosás” szertartását végeztük, Jézusnak erre az alázatos cselekedetére emlékezve. Az éjszaka folyamán virrasztásra került sor az Oltáriszentség előtt a plébánia különböző közösségeinek – képviselő-testület, Ferences Harmadrend, Máltai Szeretetszolgálat, Rózsafüzér Társulat, ifjúsági csoport – vezetéseivel. A Nagyhét további szertartásaiba is kapcsolódjunk be, melynek programjai olvashatóak honlapunkon: http://www.tataikapucinus.hu/nagyheti-szertartasrend/

Nagypénteken és Nagyszombaton az esti szertartások előtt és alatt is lesz gyónási lehetőség.

 

IMG_0889IMG_0903IMG_0901IMG_0898 IMG_0923 IMG_0932 IMG_0927 IMG_0928 IMG_0960