Nagypéntek

Nagypénteken a közös keresztúti ájtatosság után kezdődött templomainkban az ún. “csonkamise”, a Jézus megváltó halálára emlékező szertartás. A leborulást követően az olvasányok hangzottak el, majd kórus a passiót énekelte.
A szentbeszéd után imádkoztunk az Egyházért, a pápáért, a püspökért és a papokért, valamint a hívekért, nem keresztényekért és nem hívőkért egyaránt. Az egyetemes könyörgésekben megemlékeztünk a katekumenekről is, akik Húsvét vigíliáján részesülnek majd a beavató szentségekben.
Ezután a kereszt leleplezése és az előtte való hódolat következett a liturgiában, majd a szentáldozásal zárult a nagypénteki szertartás. Nagyszombaton délig van lehetőség a szentsír látogatására.
IMG_5401 IMG_5403 IMG_5413 IMG_5423 IMG_5425 IMG_5389

Szentsír 2014 001

Szentsír 2014 002

Szentsír 2014 007