Tag Archive for "elmelkedes"

Emberivé tenni a halált

Halottak napja kapcsán talán aktuális arról a jelenségről beszélni, mely, bár mindenkit utolér, mégis azt tapasztaljuk, hogy egészen különböző módon fogjuk fel. A halálhoz való hozzáállásban még közöttünk, katolikusok között is vannak különbségek. A különbség talán abban gyökerezik, hogy eltávolodtunk emberi mivoltunktól. Száz éve tíz ember közül kilenc otthon halt [...]

Képviselő-testületünk lelkigyakorlata

Többéves hagyomány folytatásaképpen az elmúlt hétvégén a Kapucinus egyházközség képviselő-testületének tagjai, illetve házastársai 3 napos lelkigyakorlaton vettek részt Érden. Az idei lelkigyakorlat vezetője Dr. Jelenits István piarista atya volt, aki elmélkedéseiben középpontjába a keresztény tanúságtételt állította.

A zselizi esperesi kerület rekollekciója

A zselizi esperesi kerület papsága rekollekcióval egybekapcsolt kirándulását Tatán tartotta. Templomunkban Galgóczi Rudolf atya esperes vezetésével bemutatott szentmisében Marian atya, ipolyszakállasi plébános tartott szlovákul és magyarul elmélkedést. Ezután megnézték a Kapucinus Múzeumot és sétát tettek a tóparton és a várban.

“Jócselekedettel igazolni a hitet!” – vendégünk volt Kozma Imre atya

A tatai plébániák és környékbeli települések hívei, lelkipásztorai tartottak lelki napot a közelmúltban A Hit Éve kapcsán, ahol a meghívott vendég Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt. A lelki programok, elmélkedések középpontjában az a szent páli gondolat állt, miszerint a “hit tettek nélkül holt dolog”. Kozma atya szerint különösen is [...]