Tag Archive for "ima"

Fáklyás menet október 6-án

Október 6-án, az aradi vértanúk ünnepén 16:30-kor a tavaly, a Kertvárosban felállított és megáldott emlékműnél kezdődik a közös ünnepség, ahonnan a résztvevők fáklyás menetben templomunkhoz vonulnak, az aradi vértanúk emlékére 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, melyet az aradi vértanúkért és magyar hazánkért ajánlunk fel.

Tűzoltóautót áldottunk meg Agostyánban

Egy 25 évvel ezelőtt ajándékba kapott- ma már 52 éves tűzoltóautó megáldására került sor Agostyánban. A veterán jármű hamarosan a németországi  Gerlingen múzeumába kerül, s cserébe az agostyáni tűztoltók közössége egy új tűzoltóautót kap majd a testvérvárostól. A megáldást követően a szentmisében – Szent Flórián közbenjárását kérve – imádkoztunk azért, [...]

Októberi rózsafüzér

Október hónapban mindennap imádkozzuk közösségben a rózsafüzért. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 órakor, szerdán, szombaton és vasárnap 17 órakor imádkozzuk a szentolvasót.

Ausztriai zarándokúton jártunk

4 napos egyházközségi zarándokúton vettünk részt szeptember 23. és 26. között. Az 50 tata-tóvárosi és agostyáni hívő mellett néhány lelkipásztor is bekapcsolódott az őszi zarándoklatunkba, melynek központi “állomása” Mariazell volt. Emellett fölkerestünk több kolostort és templomot utunk során, valamint részt vettünk a salzburgi búcsúi rendezvényeken, hiszen a város védőszentjének, szeptember [...]

Képviselő-testületünk lelkigyakorlata

Többéves hagyomány folytatásaképpen az elmúlt hétvégén a Kapucinus egyházközség képviselő-testületének tagjai, illetve házastársai 3 napos lelkigyakorlaton vettek részt Érden. Az idei lelkigyakorlat vezetője Dr. Jelenits István piarista atya volt, aki elmélkedéseiben középpontjába a keresztény tanúságtételt állította.

Az Istennek szentelt élet

Az Istennek szentelt élet állapota az egyik a „mélyebben” Istennek szentelt életformák közül, mely a keresztségben gyökerezik, és teljesen átadja magát Istennek. Az Istennek szentelt életben a Krisztus-hívők a Szentlélek indítására vállalják, hogy Krisztust szorosabban követik, önmagukat odaadják a mindenekfölött szeretett Istennek, és törekednek a szeretet tökéletességére Isten országa szolgálatában. [...]

Hittantábor Bakonykoppányban

Negyven fiatal, illetve hittanos gyermek vett részt egyházközségünk nyári hittantáborában, ahol vendég bolt többek között Péter Pál kapucinus atya, és Győri Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A táborba ellátogatott Salgó Ferenc atya, a pápai Szent Anna templom plébánosa is. A táborvezetők Bondor Lajos és ifj. Fülesi János voltak. A [...]

“Jócselekedettel igazolni a hitet!” – vendégünk volt Kozma Imre atya

A tatai plébániák és környékbeli települések hívei, lelkipásztorai tartottak lelki napot a közelmúltban A Hit Éve kapcsán, ahol a meghívott vendég Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt. A lelki programok, elmélkedések középpontjában az a szent páli gondolat állt, miszerint a “hit tettek nélkül holt dolog”. Kozma atya szerint különösen is [...]

Úrnapja Vértestolnán

A Tatai Esperesi Kerület közös lelki programja a Hit Évében

Tatai Kapucinus Templom  2013. június 9. Vasárnap   17:00 rózsafüzér 17:30 vesperás 18:00 ünnepi szentmise (Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke)   A szentmisén a Tatai Esperesi Kerület lelkipásztorai koncelebrálnak; az ünnepi szónok Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke lesz.  A szentmise előtt lesz gyónási lehetőség! Szeretettel várjuk [...]