Tag Archive for "ima"

Hol Rómának dobog szíve – részt vettünk Ferenc pápa miséjén

„Itt van Péter” – hirdeti egy első századi felirat az apostol sírja felett a Szent Péter Bazilikában. A hatalmas bazilika – melyet a szegény beteszdai halász sírja fölé emeltek – beszélő köve tanúskodik hitünk oszlopáról, mely a zarándokokat a világ minden tájáról Rómába vonzza, ily módon mélyítve és erősítve hitüket [...]

Hittanos tábor Bakonykoppányban

Egyházközségünk ebben az esztendőben Bakonykoppányban szervezi meg a hittanos gyermekek hagyományos táborát. 9 éves kortól lehet jelentkezni a táborba. Az időpont: 2013.július 7-13. Szeretettel várjuk a jelentkezést a plébánia irodájában, illetve a sekrestyében. A tervezett programokból: 2013. július 7. vasárnap: Érkezés Bakonykoppányba, táborhely elfoglalása; tábortűz 2013. július 8. hétfő: Strandolás a [...]

A II. világháború vértestolnai áldozataira emlékeztünk

II. világháborús hősökre, valamint a háború helyi civil áldozataira emlékeztünk Vértestolnán. A megemlékező szentmisét követően a templom falán elhelyezett emléktáblánál imádkoztunk a hősi halottakért és a békéért. A megemlékezést követően a helybéli hívek mécsest gyújtottak és elhelyezték a kegyelet virágait az emléktáblánál.A faluban elesett nagyszámú német katona emlékét őrző temetői [...]

Örömhír: új szerzetesi hivatás egyházközségünkből

Egyházközségünk fiatal híve, Németh Noémi, húsz éves orvostanhallgató, megkezdte szerzetesi jelöltségét és noviciátusi felkészülését a Szatmári Irgalmas Nővérek esztergomi rendházában. Kísérjük őt imádságunkkal, és hivatásáért adjunk hálát az Istennek.

Pünkösd: templomunk szentségimádási napja

Pünkösd ünnepén a szokásos rend szerint lesznek a vasárnapi szentmisék: 7.30; 9.00; 10.15; 18.00. A negyed 11-es szentmisén templomunk énekkara Guonod: Missa Brevis-t énekli. Ugyanakkor Pünkösdvasárnap templomunk szentségimádási napja is. A nagymisét követően lehetőség nyílik az adorációra a következő csoportok elmélkedéseinek segítségével: 12.00-13.00 rózsafüzér társulat 13.00-14.00 képviselő-testület 14.00-15.00 máltai csoport [...]

A Református Gimnázium katolikus tanárainak és diákjainak miséje

Hagyományosan áldozócsütörtökön került sor a tatai Református Gimnázium katolikus diákjainak és tanárainak szentmiséjére, ahol az imádságokban megemlékeztek az éppen érettégiző végzősökről. A liturgián a tanulókból álló ifjúsági ének-és zenekar is közreműködtek. A szentmise után a katolikus pedaógusok és diákok – bekapcsolódva a gimnázium csendes napjának programjaiba – Balczó András tanúságtételét [...]

Májusban minden este fél 7-kor a lorettói litániát énekeljük

Májusi litánia Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A “litánia” kifejezés a görög “litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: a szándék [...]

Énekes vesperás (esti dicséret): Vasárnaponként 17:30-kor

„Az alkonyat órájában hangzik fel valamennyi imaóra közül a legfontosabb, mely a reggeli szentmisével együtt évszázadokon át minden templom mindennapi liturgikus életének elhagyhatatlan eleme volt: a Vesperás (magyaros nevén Vecsernye). Ez szerkezetében a Laudessel (a reggeli imaórával) egyezik, tartalmában pedig hálát ad Istennek egész megváltó művéért, a szentmiseáldozatért, a világ, [...]