Tag Archive for "imadsag"

Fáklyás menet október 6-án

Október 6-án, az aradi vértanúk ünnepén 16:30-kor a tavaly, a Kertvárosban felállított és megáldott emlékműnél kezdődik a közös ünnepség, ahonnan a résztvevők fáklyás menetben templomunkhoz vonulnak, az aradi vértanúk emlékére 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, melyet az aradi vértanúkért és magyar hazánkért ajánlunk fel.

Búcsú Agostyánban

Augusztus 31-én, az agostyáni templom védőszentjének, Szent Ágoston ünnepén szentmisét mutatott be dr. Székely János  esztergomi-budapesti segédpüspök. A szentmise elején a hívek nevében Michl József polgármester úr köszöntötte püspök atyát, aki szentbeszédében arra sarkallt, hogy csakúgy mint Szent Ágoston tárjuk ki szívünket Krisztusnak, hogy isteni kegyelme átalakítson mindnyájukat.  

Októberi rózsafüzér

Október hónapban mindennap imádkozzuk közösségben a rózsafüzért. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 órakor, szerdán, szombaton és vasárnap 17 órakor imádkozzuk a szentolvasót.

Az Istennek szentelt élet

Az Istennek szentelt élet állapota az egyik a „mélyebben” Istennek szentelt életformák közül, mely a keresztségben gyökerezik, és teljesen átadja magát Istennek. Az Istennek szentelt életben a Krisztus-hívők a Szentlélek indítására vállalják, hogy Krisztust szorosabban követik, önmagukat odaadják a mindenekfölött szeretett Istennek, és törekednek a szeretet tökéletességére Isten országa szolgálatában. [...]

Hittantábor Bakonykoppányban

Negyven fiatal, illetve hittanos gyermek vett részt egyházközségünk nyári hittantáborában, ahol vendég bolt többek között Péter Pál kapucinus atya, és Győri Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A táborba ellátogatott Salgó Ferenc atya, a pápai Szent Anna templom plébánosa is. A táborvezetők Bondor Lajos és ifj. Fülesi János voltak. A [...]

“Jócselekedettel igazolni a hitet!” – vendégünk volt Kozma Imre atya

A tatai plébániák és környékbeli települések hívei, lelkipásztorai tartottak lelki napot a közelmúltban A Hit Éve kapcsán, ahol a meghívott vendég Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt. A lelki programok, elmélkedések középpontjában az a szent páli gondolat állt, miszerint a “hit tettek nélkül holt dolog”. Kozma atya szerint különösen is [...]

Úrnapja Vértestolnán

A Tatai Esperesi Kerület közös lelki programja a Hit Évében

Tatai Kapucinus Templom  2013. június 9. Vasárnap   17:00 rózsafüzér 17:30 vesperás 18:00 ünnepi szentmise (Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke)   A szentmisén a Tatai Esperesi Kerület lelkipásztorai koncelebrálnak; az ünnepi szónok Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke lesz.  A szentmise előtt lesz gyónási lehetőség! Szeretettel várjuk [...]

Hol Rómának dobog szíve – részt vettünk Ferenc pápa miséjén

„Itt van Péter” – hirdeti egy első századi felirat az apostol sírja felett a Szent Péter Bazilikában. A hatalmas bazilika – melyet a szegény beteszdai halász sírja fölé emeltek – beszélő köve tanúskodik hitünk oszlopáról, mely a zarándokokat a világ minden tájáról Rómába vonzza, ily módon mélyítve és erősítve hitüket [...]

Örömhír: új szerzetesi hivatás egyházközségünkből

Egyházközségünk fiatal híve, Németh Noémi, húsz éves orvostanhallgató, megkezdte szerzetesi jelöltségét és noviciátusi felkészülését a Szatmári Irgalmas Nővérek esztergomi rendházában. Kísérjük őt imádságunkkal, és hivatásáért adjunk hálát az Istennek.